Polityka prywatności

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Malinowska z siedzibą w Zawierciu przy ul. Wyszyńskiego 7/49, 42-400 Zawiercie.

Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kancelaria@radcamalinowska.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 513 234 936.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak: korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (jak np. wystawienie faktury), w celu określania jakości obsługi, wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych powyżej tj.:

  • w przypadku zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. maksymalnie przez okres 10 lat);
  • jeżeli do zawarcia umowy nie dojedzie – maksymalnie do 3 miesięcy po odmowie zawarcia umowy;
  • w przypadku przetwarzania danych do wewnętrznych celów administracyjnych i  do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany wyżej.

W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach poza wyjątkiem kiedy możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.

Do danych osobowych mogą mieć też dostęp moi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. inni radcowie prawni czy adwokaci.

W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – jak podaje Wikipedia – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Więcej informacji znajdziesz na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej);
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka);
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony);
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej;
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.